نقشه ی منحنی های هم تبخیر استان خراسان شمالی

نقشه هم تبخیر استان خراسان شمالی, نقشه خطوط هم تبخیر استان خراسان شمالی, نقشه منحنی های هم تبخیر استان خراسان شمالی, شیپ فایل خطوط هم تبخیر استان خراسان شمالی, دانلود نقشه هم تبخیر استان خراسان شمالی, شیپ فایل منحنی های هم تبخیر استان خراسان شما,,,|خرید فایل|haz
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان نقشه ی منحنی های هم تبخیر استان خراسان شمالی آماده دریافت می باشد.

شیپ فایل خطوط هم تبخیر استان خراسان شمالی

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree