نقشه ی منحنی های هم تبخیر استان کهگیلویه و بویراحمد

نقشه هم تبخیر استان کهگیلویه و بویراحمد, نقشه خطوط هم تبخیر استان کهگیلویه و بویراحمد, نقشه منحنی های هم تبخیر استان کهگیلویه و بویراحمد, شیپ فایل خطوط هم تبخیر استان کهگیلویه و بویراحمد, دانلود نقشه هم تبخیر استان کهگیلویه و بویراحمد|خرید فایل|haz
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان نقشه ی منحنی های هم تبخیر استان کهگیلویه و بویراحمد آماده دریافت می باشد.

دانلود نقشه منحنی های هم تبخیر استان کهگیلویه و بویراحمد،شامل شیپ فایل منحنی های هم تبخیر استان کهگیلویه و بویراحمد.توضیحات:خطوط هم تبخیر، خطوطی که نقاط با تبخیر یکسان را به هم وصل می کند.شیپ فایل خطوط هم تبخیر استان کهگیلویه و بویراحمد:

مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree