نقشه ی منحنی های هم تبخیر استان سمنان

نقشه هم تبخیر استان سمنان, نقشه خطوط هم تبخیر استان سمنان, نقشه منحنی های هم تبخیر استان سمنان, شیپ فایل خطوط هم تبخیر استان سمنان, دانلود نقشه هم تبخیر استان سمنان, شیپ فایل منحنی های هم تبخیر استان سمنان|خرید فایل|haz
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان نقشه ی منحنی های هم تبخیر استان سمنان آماده دریافت می باشد.

شیپ فایل خطوط هم تبخیر استان سمنان

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree