نقشه ی منحنی های هم تبخیر استان یزد

نقشه هم تبخیر استان یزد, نقشه خطوط هم تبخیر استان یزد, نقشه منحنی های هم تبخیر استان یزد, شیپ فایل خطوط هم تبخیر استان یزد, دانلود نقشه هم تبخیر استان یزد,شیپ فایل منحنی های هم تبخیر استان یزد|خرید فایل|haz
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان نقشه ی منحنی های هم تبخیر استان یزد آماده دریافت می باشد.

شیپ فایل خطوط هم تبخیر استان یزد

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree